شب بخیر، مهمان شب
میکرو بلاگ » رای ها
همه | مثبت | منفی
 kakojavad  (1400/6/29 , 21:09)
desert
دليل اينكه نمی خنديد،
آن نيست كه پير شده ايد.
شما پير مي شويد چون نمی خنديد!
خنديدن یک نيايش است!
اگر بتوانی بخندی،
آموخته ای كه چگونه نيايش كنی.
سرور و شادی، خدای درون فرد است كه از اعماق او برخاسته و متجلی می شود!
خنده موسيقی زندگی است.

هر قدر بيشتر بتوانيم در خود و ديگران شادی بيافزاييم،
دنيای بهتری خواهيم داشت!

"شكسپير" می گويد:
افرادی كه توانايی لبخند زدن و خنديدن دارند،
موجوداتي برتر هستند!

یادت نگه دار این فرمول را :
شادی اگر تقسيم شود
دو برابر می شود!
غم اگر تقسيم شود
نصف می شود!
پس ضرر نمی كنی!
از هم اكنون لبخند زدن را تجربه كن، تمرین کن!


👤 لوئيز هی
رای ها (5)
لایک (5) | دیس لایک (0)
+1 زهرا تبریزی (1400/6/30 , 11:59)
+1 kia (1400/6/29 , 22:31)
+1 FAZi (1400/6/29 , 21:59)
+1 Fateme (1400/6/29 , 21:52)
+1 تیدا (1400/6/29 , 21:47)
در کل: 5

برگشت

خانه
در کل : 0 عضو / 2 مهمان