صبح بخیر، مهمان صبح
خانه » فروشگاه » خرید امتیاز
نرخ خرید امتیاز بصورت 1.5 برابر امتیاز مورد نیاز محاسبه میشود . برای مثال 1000 امتیاز معادل 1500 تومان است.
 خرید 1000 امتیاز (1500 تومان)
 خرید 2000 امتیاز (3000 تومان)
 خرید 3000 امتیاز (4500 تومان)
 خرید 4000 امتیاز (6000 تومان)
 خرید 6000 امتیاز (9000 تومان)
 خرید 10000 امتیاز (15000 تومان)

توضیحات(اختیاری)

شماره تماس (اختیاری)

برگشت
خانه
در کل : 0 عضو / 5 مهمان