صبح بخیر، مهمان صبح
خانه » فروشگاه » خرید امتیاز
نرخ خرید امتیاز بصورت دو برابر امتیاز مورد نیاز محاسبه میشود . برای مثال 500 امتیاز معادل 1000 تومان است.
 خرید 500 امتیاز (1000 تومان)
 خرید 1000 امتیاز (2000 تومان)
 خرید 2000 امتیاز (4000 تومان)
 خرید 4000 امتیاز (8000 تومان)
 خرید 6000 امتیاز (12000 تومان)
 خرید 10000 امتیاز (20000 تومان)

توضیحات(اختیاری)

شماره تماس (اختیاری)

برگشت
خانه
در کل : 0 عضو / 2 مهمان